Min bästa Lysi-produkt

Den högklassiga omega-3-produkten innehåller tillräckligt med EPA och DHA-fettsyror, eftersom särskilt deras hälsoeffekter är de bäst dokumenterade. Du kan jämföra produkterna sinsemellan genom att jämföra dessa halter.

Det förekommer skillnader vad gäller fiskoljeprodukternas kvalitet och renhet. Kontrollera att produktens tillverkare är välkänd och tillförlitlig och att företaget har de kvalitetscertifikat som krävs och som styr verksamheten. En ansvarsfull tillverkare av fiskolja har förbundit sig till principerna för hållbart fiske för att skydda fiskbestånden och fiskevattnen. De fiskbestånd som används ska vara livskraftiga och deras fortbestånd ska vara tryggat.

I Lysi-serien finns en passande omega-3-produkt för varje användare och för dagligt bruk. De tillförlitliga Lysi-produkterna ger dig de omega-3-fettsyror som du behöver. I en del av produkterna finns även tillsatt D- och E-vitamin.

I menyn till vänster kan du välja de mest passande sökkriterierna och då får du veta vilken Lysi-produkt som passar dig bäst!