Kan man ge Lysi Omega-3 Lemon till barn?

Lysi Omega-3 Lemon är starkt koncentrerad fiskolja. 5ml= 1 tsk innehåller 1 540 mg omega-3 syror. Om denna produkt ges till barn räcker det med ¼ tsk = 1,25 ml, vilket ger 383 mg omega-3 syror. Dosen kan ökas med åldern. Rekommendationen är att börja försiktigt med en mindre dos, liksom man gör med alla nya livsmedelsingredienser. Citrusallergiker bör vara uppmärksamma på att Lysi Omega-3 Lemon innehåller naturlig citronarom.

Vid vilken ålder kan barn ges fiskoljeprodukter?

Det finns inga officiella rekommendationer när det gäller Omega-3 produkter till barn. Enligt en tumregel kan omega-3 produkter ges till barn vid den ålder då barnet börjar äta fisk i kosten, eller ofta vid 1-2 års ålder. I Lysi-sortimentet finns en produkt som är särskilt avsedd för barn, Lysi Omega-3 Family, i lätt-tuggade kapslar med tuttifruttismak. Kapslarna är sötade med tandvänlig xylitol.

Vad beror den fällning som ibland syns på Lysi Omega-3 Lemons flaska på?

Bildande av grumligt sediment är karakteristiskt för fiskolja. Fiskolja innehåller flera olika fettsyror varav EPA och DHA är de viktigaste, och som det forskats mest kring. De är långkedjiga fettsyror. Oljan innehåller även en viss mängd andra fettsyror varav några kortkedjiga syror. Dessa kortkedjiga fettsyror har en benägenhet att grumla sig i låga temperaturer (vid kylskåpsförvaring) och då bildas en bottenfällning i flaskan. Fällningen som samlas på flaskans botten är alltså fettsyror från fisken i fast form. Det grumliga försvinner ofta när flaskan har stått i rumstemperatur en stund och bildas åter när den ställs in i kylskåpet. Det grumliga är inte farligt. Produkten är fullt användbar och har inte förlorat sin effekt.

Är Lysis fiskolja och fiskleverolja ren och säker?

Ja, produkternas renhetsgrad analyseras mycket noggrant. Lysis produkter understiger EUs gränsvärden för miljöskadliga ämnen mer än 10 gånger.

Vilka fiskarter används vid framställningen av Lysis produkter?

Lysis fiskolja framställs genom att kallpressa olja från sardin och makrill.

Kan fiskallergiker använda Lysis produkter?

I Lysis fiskolja och fiskleverolja finns inte fiskproteinet kvar och därför kan de flesta fiskallergiker ta produkterna. Särskilt känsliga allergiska personer bör dock prova produkterna försiktigt och vid livshotande allergier först efter konsultation med läkare.