Varför Lysi?

Lysi är isländska och betyder ljus. Lysi är också världens ledande producent av fiskleverolja och fiskolja.

Lysis historia började år 1938 då bröderna Tryggvi och Thodor Olafson grundade Reykjaviks fiskoljefabrik. Dess verksamhet har från allra första början byggt på hög kvalitet, kontrollerade produkter och ett ovillkorligt miljömedvetande.