Miljön

En av hörnstenarna i Lysis verksamhet är ansvar för en välmående miljö. Inom fisket följer företaget principerna för hållbart fiske och endast livskraftiga, förnyelsebara och ej utrotningshotade fiskbestånd används. Alla oljepartier kommer från certifierade leverantörer (Human consumption certified suppliers).

Lysis fiskolja tillverkas genom att kallpressa olja från makrill och sardin. Fisket utförs i enlighet med myndigheternas strikta direktiv och på ett för fiskbestånden säkert sätt.

De fiskbestånd som används är livskraftiga och deras fortbestånd har tryggats genom strikta direktiv. Lysis fiskleveroljor tillverkas genom att varsamt kallpressa fisklever.